Νέα εποχή στη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας: Θεραπεία με κρουστικά κύματα

 εικονα

Η Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ) είναι ένα εξαιρετικά διαδεδομένο και ανησυχητικό ιατρικό πρόβλημα.Περίπου το 30% των ανδρών άνω των 40 ετών εκδηλώνουν συμπτώματα, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία. Η πάθηση αυτή δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής αλλά ο αντίκτυπός της είναι ευρύτερος, επηρεάζοντας την αυτοεκτίμηση του πάσχοντα μειώνοντας την ποιότητα ζωής του.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό, οι προτεινόμενες θεραπείες περιλάμβαναν χορήγηση φαρμάκων από το στόμα, καθώς και προσθετικά εμφυτεύματα. Ωστόσο αυτές οι θεραπείες, δεν μπορούν να αλλάξουν την υποκείμενη παθολογική διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική θεραπεία στο πρόβλημα και η λειτουργία τους περιορίζεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Αναγνωρίζοντας ότι η μείωση του αίματος στις αυχενικές αρτηρίες και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΣΔ, οι έρευνες για την εύρεση θεραπείας της, προσανατολίστηκαν σε τεχνολογίες που λειτουργούν στη βελτίωση της ροής του αίματος.

Το 2010 αναφέρθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος με ΚρουστικάΚύματα χαμηλής έντασης, η οποία αποδείχθηκε ότι όχι μόνο βελτιώνει την αγγειακή λειτουργία αυξάνοντας τους αγγειογενετικούς παράγοντες, αλλά είναι και εξαιρετικά ανεκτή. Μέσα στα επόμενη έτη, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε προοδευτικά σε πολλές χώρες και από πολλούς επιστήμονες για τη θεραπεία της ΣΔ, γεγονός που οδηγεί σε ένα μεγάλο αριθμό κλινικών στοιχείων.Συγκεκριμένα, οι ασθενείς ανταποκρίνονται στη θεραπεία σε ποσοστό 70-80%, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι εμφανή από τις δύο πρώτες εβδομάδες της θεραπευτικής αγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν φαρμακευτική αγωγή για την στυτική δυσλειτουργία και δεν είχαν αποτέλεσμα, ωφελήθηκαν σημαντικά από τη μέθοδο των ΚρουστικώνΚυμάτων.